Staunvej 89, 9240 Nibe simon@sbgentreprise.dk Mobil: +45 2371 6005​ Tlf: +45 9835 1123

SBG Entreprise

Byggeplads

Arbejdsmiljø på byggepladsen

Vi har som virksomhed et stort ansvar når det gælder arbejdsmiljø. Vi ønsker at skabe trygge rammer både på kontoret og på vores byggepladser.

Planlægning

Arbejdspladsvurdering (APV) bliver taget op løbende i forbindelse med ugentlige møder, hvilket gør at vi hele tiden har det i fokus. I byggebranchen er hverdagen travle og der er mange bolde i luften, derfor er det vigtigt at alle er med og at vi løfter i folk. Derfor forsøger vi at være nærværende over for hinanden som vi også er over for vores kunder.

Beredskabscontainer

Ved større byggerier opsætter vi synlig beredskabscontainer med nødvendigt førstehjælpsudstyr.

Plan for sikkerhed og sundhed

Vores håndbog danner rammerne for vores sikkerhed og sundhed. Indretning af vores byggepladser har høj prioritering. Vi opsætter en infotavle ved indkørslen til byggepladsen, så alle har mulighed for at orientere om logistikken på pladsen. Vi holder sikkerhedsmøder og forklarer hvordan vi ønsker vores byggepladser skal fremstå. En sikker byggeplads kræver alles deltagelse i bl.a. oprydning og friholdelse af gang- og færdselsarealer osv. Da vi altid er først på pladsen, har vi muligheden for at vise vejen og det smitter.