Staunvej 89, 9240 Nibe simon@sbgentreprise.dk Mobil: +45 2371 6005​ Tlf: +45 9835 1123

SBG Entreprise

Byggeplads

Bæredygtighed på byggepladsen

Byggeri med fokus på bæredygtighed. Opførelse, drift og renovering af bygninger med bæredygtighed for øje. Fremtiden bygger på løsninger som ikke belaster klimaet og miljøet og som skaber rammerne for menneskers trivsel.

Planlægning

Når vi tænker bæredygtighed i byggeriet har vi fokus på miljøet, økonomien og det sociale. Vores byggerier skal belaste miljøet mindst muligt, det må ikke være for dyrt at opføre, drifte eller genbruge og brugerne skal trives når de benytter bygningen.

 

Allerede under idefasen skal der tænkes bæredygtigt. I dag er der mange regler og krav som ikke nødvendigvis indeholder bæredygtighed og derfor kræver det at vi som totalentreprenør præger tingene fra starten. Heldigvis er bæredygtighed blevet en del af dagsordenen som gør at vi bedre kan stille krav over for leverandører og samarbejdspartnere og derved trække alle i samme retning.

 

Vi planlægger altid ud fra at det skal give mening. Vi er altid kritiske og stiller spørgsmål til produkters bæredygtighed fra produktion til levering på vores byggepladsen. Det hjælper ikke at et slutprodukt er bæredygtigt, hvis det har rejst jorden rundt før det lander ved os. Der er altid mange faktorer som spiller ind når man snakker bæredygtighed og derfor er planlægning en vigtig faktor.

 

Vigtige punkter til planlægningen her kan nævnes byggepladsindretning, valg af leverandører/Ueér, valg af byggematerialer, valg af maskiner og brændsel, forbrugsmåling osv.

Affaldssortering

Når vi har muligheden, bliver hver sten vendt og der tænkes fra vugge til grav. Vi håndterer emballage, paller, overskudsmaterialer, affald osv.

 

Sortering, begrænsning og genbrug af affald er vejen frem og har stor betydning for vores klima. Derfor forsøger vi på at gøre os umage med at håndtere mindst muligt affald. Hvis det ikke er muligt så genbruger vi det vi kan.

Brændstof

Det er vanskeligt at bygge uden maskiner, men derfor kan vi godt tænke grønt. Derfor benytter vi biodiesel og sikre at det bliver leveret af tankbiler som også benytter biodiesel.